måndag 17 december 2007

lucka 17

Idag är vi åter i Göteborg. Mikke tar med sig 2 vänner och går en sväng över Älvsborgsbron. Vi startar vid Rödasten med Ryaverken-famet som mål.

ABC från fups på pannhuset
Kosr


Bron där ljudet från långtradarna ljuder i takt med den friska vinden från öst. Det är en härlig syn!

Spsm ocf

Göteborgskvällen är vacker.

Cabel

"Ta från de rika och ge till de fattiga"oxå


Målet är nått!

Inga kommentarer: