söndag 23 december 2007

Gammlestan bye night, Göteborgs mest hårdkokta graffkvarter. De håller på att rustaupp och sanera området men än representerar graffen där på bred front.
Inga kommentarer: